Tính phổ biến của pháp luật là :

A.

Được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

B.

Được áp dụng trên 63 tỉnh thành ở nước ta

C.

Được áp dụng đối với mọi công dân Việt Nam

D.

Tất cả những điều trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...