Tính nguyên hàmimg1

Tính giá trị của tổng img2. Chọn đáp án đúng:  

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đặt img1

Do đó: img2

Suy ra a = 2; b = 3; c = 9 

Vậy đáp án đúng là đáp án A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...