Tính nguyên hàm sau: img1.               

A.

img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Nhận xét: img1 . Do đó ta có thể làm như sau:

img2

img3 

img4 

img5 

img6 

img7    .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...