Tính năng lượng liên kết của hạt nhân  Te.

Cho mp = 1,00773u ; mn = 1,0084u; mTe = 125,9033u; u = 931MeV/c2

A.

1042,96 MeV.

B.

1011,94 MeV.

C.

1024,56 MeV.

D.

1224,94 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1042,96 MeV.

Năng lượng liên kết của hạt nhân  Te.

 ΔE =

      =

      = 1,12026.931 (MeV) = 1042,96 (MeV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...