Tính môđun của số phức img1 thỏa mãn img2.         

A.

 img1        

B.

 img1                

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: img1 img2.  

 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...