Tính mô đun của số phức z thỏa $\frac{z}{-2+i}+4-5i=-3+4i$

A.

$5\sqrt{26}$

B.

20

C.

30

D.

560

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:$$z=5-25i \Rightarrow mô đun là 5 \sqrt{26}$$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...