Tính img1 Kết quả là ?          

A.

img1                        

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

img1     .

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...