Tình hình các nước Đông Bắc Á trước chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945), là như thế nào?

A. Tất cả đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch
B. Đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch (trừ Nhật Bản)
C. Các quốc gia vẫn giữ được độc lập tương đối
D. Là các quốc gia Phong kiến lạc hậu đứng ngay trước nguy cơ bị xâm lược
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...