Hợp tử có cặp nhiễm sắc thể giới tính là XXY có thể được tạo nên do sự kết hợp giữa 2 giao tử mang nhiễm sắc thể giới tính là

A.

XX và Y.

B.

X và XY.

C.

X và XY hoặc XX và Y.

D.

X và Y.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

X và XY hoặc XX và Y.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...