Tính: $\frac{7}{{15}}:\frac{2}{3}$.

A.

$\frac{7}{{10}}$

B.

$\frac{{10}}{7}$

C.

1

D.

$\frac{9}{5}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: $\frac{7}{{15}}:\frac{2}{3} = \frac{7}{{15}} \times \frac{3}{2} = \frac{7}{{10}}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...