Tính ∫ex.ex+1dx ta được kết quả nào sau đây?

A.

ex . ex +1 + C

B.

e2x +1 + C

C.

2e2x +1 + C

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

e2x +1 + C

∫ex.ex+1dx = ∫e2x+1dx = e2x +1 + C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...