Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị img1 và các tiếp tuyến của img2 tại img3 và img4.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Tiếp tuyến của img2 tại img3img4 lần lượt là img5; img6. Giao điểm của hai tiếp tuyến là img7. img8  Khi đó, dựa và hình vẽ ta có diện tích hình phẳng cần tìm là: img9.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...