Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý theo: 

A.

Độ cao

B.

Vĩ tuyến 

C.

Kinh tuyến 

D.

Cả 3 yếu tố trên 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vĩ tuyến 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...