Tính đến năm 2015 dân số nước ta đứng thức bao nhiêu trên thế giới?

A.

12

B.

13

C.

14

D.

15

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

13

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...