Tính đến năm 2012 nước ta có số dân là bao nhiêu ?

A.

80,8 triệu người

B.

98,8 triệu người

C.

88,8 triệu người

D.

80 triệu người

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:88,8 triệu người

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...