Tính đạo hàm cấp 2 của hàm số img1.                                          

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1.

Vậy đáp án đúng là D.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...