Tính đa hình kiểu gen của quần thể giao phối có ý nghĩa đối với tiến hóa là: 

A.

Giải thích tại sao các cá thể dù trong cùng một quần thể cũng rất ít khi hoàn toàn giống nhau.

B.

Giải thích tại sao các cá thể dị hợp thường ưu thế hơn các cá thể đồng hợp. 

C.

Giúp quần thể có tiềm năng thích ứng khi điều kiện sống thay đổi.

D.

Đảm bảo trạng thái cân bằng ổn định của các loại kiểu gen trong quần thể. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Giúp quần thể có tiềm năng thích ứng khi điều kiện sống thay đổi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...