Tỉnh có diện tích trồng cây chè lớn nhất vùng Tây Nguyên là:  

A.

Gia Lai.

B.

Lâm Đồng.

C.

Đắk Lak.

D.

Đắk Nông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...