Tính chung trong cả cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ 6-4-1972 đến 15-1-1973) miền Bắc đã 

A.

bắn rơi 740 máy bay,bắm chìm 125 tàu chiến,loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm phi công Mĩ.

B.

bắn rơi 740 máy bay,bắm chìm 130 tàu chiến,loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm phi công Mĩ.

C.

bắn rơi 735 máy bay,bắm chìm 130 tàu chiến,loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm phi công Mĩ.

D.

bắn rơi 735 máy bay,bắm chìm 125 tàu chiến,loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm phi công Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bắn rơi 735 máy bay,bắm chìm 125 tàu chiến,loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm phi công Mĩ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...