Tính chu vi của hình tứ giác ABCD trong hình vẽ sau:

A.

400cm

B.

200cm

C.

300cm

D.

100cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chu vi của hình tứ giác ABCD trong hình vẽ là: $100 + 100 + 100 + 100 = 100 \times 4 = 400\,(cm)$ Đáp số: 400cm

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...