Tính chất vật lí nào sau đây không phải của este?

A.

Dễ bay hơi.

B.

Có mùi thơm.

C.

Tan tốt trong nước.

D.

Nhẹ hơn nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...