Tính chất vật lí nào sau đây của các kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A.

Tính cứng.

B.

Tính dẻo.

C.

Tính dẫn điện và dẫn nhiệt.

D.

Tính ánh kim.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính cứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...