Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên Việt Nam được bảo tồn ở vành đai chân núi với độ cao là:

A.

Ở miền Bắc: dưới 600-700m.

B.

Ở miền Nam dưới 900 - 1000m.

C.

Dưới 500m ở miền Bắc, và ở miền Nam dưới 700m.

D.

Ở miền Bắc dưới 600-700m và ở miền Nam dưới 900 -1000m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ở miền Bắc dưới 600-700m và ở miền Nam dưới 900 -1000m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...