Tính chất nào sau đây là sai?
 

A.

Nếu lấy tâm của các mặt của hình lập phương làm đỉnh thì được một hình bát diện đều.

B.

Nếu lấy tâm của các mặt của hình bát diện đều làm đỉnh thì được một hình lập phương.

C.

Các mặt của hình hộp đều là hình bình hành.

D.

Nếu lấy trọng tâm các mặt của một hình chóp tam giác đều làm đỉnh thì được một tứ diện đều.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...