Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của tia X và tia âm cực ?

A.

Làm phát huỳnh quang.

B.

Truyền theo đường thẳng.

C.

Có tác dụng ion hóa.

D.

Bị lệch dưới tác dụng của điện trường hoặc từ trường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bị lệch dưới tác dụng của điện trường hoặc từ trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...