Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X:

A.

Hủy tế bào.

B.

Gây ra hiện tượng quang điện.

C.

Làm ion hóa không khí.

D.

Xuyên qua tấm chì dày hàng xentimet.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...