Tính chất nào sau đây không đặc trưng cho kim loại chuyển tiếp:

A.

Thể hiện nhiều trạng thái oxi hoá.

B.

Các nguyên tố chuyển tiếp và hợp chất thường có màu.

C.

Không có khả năng tạo phức.

D.

Có hoạt tính xúc tác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không có khả năng tạo phức.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...