Tính chất nào sau đây không đặc trưng cho kim loại chuyển tiếp:

A.

Thể hiện nhiều trạng thái oxi hoá.

B.

Các nguyên tố chuyển tiếp và hợp chất thường có màu.

C.

Không có khả năng tạo phức.

D.

Có hoạt tính xúc tác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không có khả năng tạo phức.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...