Tính chất nào sau đây của kim loại kiềm thổ giảm dần khi điện tích hạt nhân tăng dần?

A.

Bán kính nguyên tử.

B.

Năng lượng ion hóa (I2). 

C.

Khối lượng riêng.

D.

Tính khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Năng lượng ion hóa (I2). 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...