Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là:

A.

Tính khử.

B.

Tính oxi hoá.

C.

Tính bazơ.

D.

Tính axit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính khử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...