Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A.

tính bazơ.

B.

tính oxi hóa.

C.

tính axit.

D.

tính khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Kim loại có khuynh hướng nhường e

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...