Tính chất hóa học cơ bản của Fe là:

A.

Tính oxi hoá trung bình.

B.

Tính khử trung bình.

C.

Lúc thể hiện tính oxi hoá lúc thể hiện tính khử.

D.

Không thể hiện tính oxi hoá - khử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tính khử trung bình.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...