Tính chất hoá học chung của kim loại là:

A.

Tính khử.

B.

Tính dễ nhận electron.

C.

Tính dễ bị khử.

D.

Tính dễ tạo liên kết kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính khử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...