Tính chất hoá học chung của kim loại là:

A.

Tính khử.

B.

Tính dễ nhận electron.

C.

Tính dễ bị khử.

D.

Tính dễ tạo liên kết kim loại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...