Tính chất hóa học chung của các kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm là:

A.

Tính khử mạnh.

B.

Tính oxi hóa mạnh.

C.

Tính khử yếu.

D.

Tính oxi hóa yếu.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...