Tính chất hóa học chung của các kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm là:

A.

Tính khử mạnh.

B.

Tính oxi hóa mạnh.

C.

Tính khử yếu.

D.

Tính oxi hóa yếu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tính khử mạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...