Tính chất của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga 1917 là gì?

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
B. Cách mạng tư sản điển hình
C. Cách mạng tư sản kiểu cũ
D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...