Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ hai thay đổi với sự kiện nào?

A. Đức tấn công Pháp (6-1940)
B. Đức tấn công Liên Xô (6-1941)
C. Hiệp ước Tam cường giữa Đức – Italia – Nhật Bản được kí kết
D. Đức tấn công Anh (7-1940)
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...