Tính chất bazơ của metylamin mạnh hơn của anilin vì:

A.

Phân tử khối của metylamin nhỏ hơn.

B.

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

C.

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N.

D.

Nhóm metyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử N, nhóm phenyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N, nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...