Tính chất bazơ của hiđroxit của nhóm IA theo chiều tăng của số thứ tự là :

A. Tăng dần.
B. Giảm dần.
C. Không thay đổi.
D. Vừa giảm vừa tăng.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...