Tinh bột, xenlulozo, saccarozo, mantozo đều có khả năng phản ứng

A.

tráng gương

B.

hòa tan Cu(OH)2

C.

thủy phân

D.

trùng ngưng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...