Tinh bột và xenlulozơ thuộc loại ?

A.

monosaccarit.

B.

lipit.

C.

đisaccarit.

D.

polisaccarit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

polisaccarit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...