Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở:

A.

Phản ứng thuỷ phân.

B.

Độ tan trong nước.

C.

Thành phần phân tử.

D.

Cấu trúc mạch phân tử.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...