Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở:

A.

Phản ứng thuỷ phân.

B.

Độ tan trong nước.

C.

Thành phần phân tử.

D.

Cấu trúc mạch phân tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cấu trúc mạch phân tử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...