Tinh bột trong gạo nếp chứa khoảng 98% là ?

A.

amilozơ.

B.

amilopectin

C.

glixerol.

D.

alanin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

amilopectin

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...