Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ phản ứng quang hợp, khí CO2 chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn có 50 gam tinh bột thì số lít không khí (đktc) cần dùng để cung cấp CO2 cho phản ứng quang hợp là:

A.

138266,7 lít. 

B.

140268,5 lít. 

C.

150200,6 lít.

D.

160268,5 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

138266,7 lít. 

6nCO2 + 6nH2O  (C6H10O5)n + nO2

 44.6n                      162n                 (gam)

 81,48                       50                    (gam)

= .22,4 = 41,48 (lít) VKK = .41,48 = 138266,7 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...