Hai đặc điểm quan trọng nhất của cấu trúc ADN xoắn kép có liên quan tới hoạt tính di truyền của nó là

A.

đối song song và xoắn phải đặc thù.

B.

đối song song và tỉ lệ  đặc thù.

C.

đối song song và kết cặp bazơ đặc thù.

D.

đối song song và tỉ số = 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đối song song và kết cặp bazơ đặc thù.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...