Số loại đối mã tARN tham gia quá trình dịch mã là

A.

61.

B.

62.

C.

63.

D.

64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

61.

Số loại bộ ba đối mã = số bộ ba mã hóa axit amin = 64 - 3 = 61. (trừ đi 3 bộ ba kết không không mã hóa axit amin)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...