** Một mạch dao động LC có L = 2 (mH) và C = 0,2 (µF). Biết cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là I0 = 0,5 (A). Bỏ qua sự mất mát năng lượng trong mạch dao động.

Năng lượng của mạch dao động là:

A.

W = 0,25 mJ.

B.

W = 5,2 mJ.

C.

W = 2,5 mJ.

D.

W = 0,52 mJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

W = 0,25 mJ.

Năng lượng của mạch bằng: W = . = 0,25.10–3 (J) = 0,25 (mJ).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...