** Gen có khối lượng 738.103 đvC. Gen này bị đột biến. Sau đột biến gen có 3181 liên kết hiđrô và 4922 liên kết hóa trị giữa các nuclêôtit. Chiều dài của gen đột biến là

A.

4182 .

B.

4188,8 .

C.

8370,8 .

D.

4185,4 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Số nu của gen đã bị đột biến là : 4922 + 2 = 4924.

Chiều dài của gen đột biến: (4924 : 2) × 3,4 = 8370,8.

(Cần nhớ: công thức tính liên kết cộng hóa trị của mạch ADN là: 2N − 2).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...