Tính (1 - i)6 ta được kết quả là:

A.

4 + 4i

B.

4 - 4i

C.

-4 - 4i

D.

8i

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...