Tính (1 - i)6 ta được kết quả là:

A.

4 + 4i

B.

4 - 4i

C.

-4 - 4i

D.

8i

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8i

Ta có: (1 - i)6 = 1 - 6i + 15i2 - 20i3 + 15i4 - 6i5 + i6 = 8i.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...