Tìm tất cả các giá trị của img1 để hàm số img2 đồng biến biến trên img3?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Hàm số đã cho đồng biến trên img2 khi và chỉ khi img3img4 img5img6img7. img8

Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...