Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số img1 đồng biến trên img2.

A.

 img1 .

B.

 img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Ta có: img1 

Hàm số đã cho đồng biến trên img2 img3img4 img5.

 

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...